Wochenprogramm

2 / 26
Feeding of the animals

Feeding of the animals

17.03. until 31.10.2017 13:00

Wildpark, Aurach

Feeding of the animals

Feeding of the animals

17.03. until 31.10.2017 14:30

Wildpark, Aurach

Farmers market

Farmers market

01.04. until 29.07.2017 08:00

Hinterstadt, Kitzbühel

May devotions

May devotions

01.05. until 31.05.2017 19:00

Katharinenkirche, Brotvater, Ebnerkapelle, Kitzbühel

Free guided walkingtours

Free guided walkingtours

08.05. until 29.09.2017 08:45

Kitzbühel und Umgebung, Kitzbühel

2 / 26